БҰҰ тұрақты даму мақсаттары

"Алматы" Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы " АҚ (бұдан әрі-қоғам) теңгерімді тұрақты дамуға және ұзақ мерзімді перспективада мүдделі тараптардың кең ауқымы үшін құндылық жасауға бағытталған.

Қоғам 2015 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған БҰҰ тұрақты дамуының 17 мақсатын (бұдан әрі – ТДМ) қолдайды, олардың маңыздылығын мойындайды және ТДМ-ға қол жеткізуге елеулі үлес қосуға ұмтылады.

Орнықты даму саласындағы міндеттерді шеше отырып, Қоғам өзінің миссиясына, қоғамды дамытудың 2023-2025 жылдарға арналған бағдарламасына сүйенеді, сондай-ақ орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттармен бекітілген халықаралық мінез-құлық нормалары мен қағидаттарын пайдаланады.

Қоғам орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттарды пайдалануды өз қызметінің үздік халықаралық практикаға сәйкестігін қамтамасыз етудің және орнықты даму саласындағы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің қажетті шарты ретінде қарастырады.

Қоғамда қоғамның орнықты даму саласындағы саясаты жұмыс істейді. Оның ережелерін барлық қызметкерлер сақтауға тиіс Қоғам мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды қозғайтын бөлігінде, өз қызметін жоспарлау және жүзеге асыру, ішкі құжаттарды әзірлеу, ақпарат тарату және коммуникацияның өзге де түрлері кезінде.

"Алматы "Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ-ның Тұрақты даму саласындағы саясаты.

crossmenu