Жеке кабинет

Бос жұмыс орындары

Қаржы департаментінің директоры

Талаптар:

Білімі: бакалавр дәрежесі бухгалтерлік есеп/ қаржы/ экономика/ математика/ статистика мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, экономикалық/заң/МВА бейіні бойынша магистр дәрежесі;

Жұмыс өтілі: кемінде 10 жыл, оның ішінде басшы позицияларда, қаржы холдингтерінде, банктер мен әл-ауқат қорларында немесе халықаралық компанияларда: бухгалтерлік және басқарушылық есеп, аудит, корпоративтік қаржы, шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау саласында кемінде 3 жыл.

Департамент директорының кәсіби дағдылары:

 1. Қазақстан Республикасының заңнамалық, өзге де нормативтік құқықтық актілері және қызмет саласын реттейтін ұйымдар бойынша әдістемелік материалдар;
 2. Қаржылық қызметтің тиімділігін талдау және бағалау әдістері, өзіндік құнды қалыптастыру және оңтайландыру әдістері;
 3. Бюджеттеу әдістері мен модельдері;
 4. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиттеу, инвестициялар мен қарыз қаражатын тарту тәртібі;
 5. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары (ҚЕХС) бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілікті қалыптастыру және талдау;
 6. Қаржылық модельдерді, бизнес-жоспарларды әзірлеу және бағалау;
 7. Инвестициялық шешімдерді қабылдау және іске асыру саласындағы дағдылар;
 8. Бюджеттік және қаржылық жоспарлау, өнеркәсіптік компаниялардың экономикасы саласындағы дағдылар;
 9. Бухгалтерлік есепті жүргізу саласындағы ақпараттық жүйелер мен құралдарда жұмыс істеу дағдылары;
 10. Күшті қарым-қатынас дағдылары;
 11. Көп тапсырма режимінде және қысқа мерзімде жұмыс істей білу.
 12. Компьютерлік сауаттылық:
 13. Тәжірибелі пайдаланушы: MS Windows, MS Office, Internet Explorer.
 14. Білім 1С - Бухгалтерлік есеп.
 15. Тілдерді білу: қазақ тілі - жетік, орыс тілі - жетік, ағылшын тілі - жақсы.
 16. Лицензиялар, сертификаттар:
 17. Алдыңғы жұмыс орындарында кәсіби жетістіктер мен оң беделдің, сондай-ақ кәсіби тренингтерден өткені туралы сертификаттардың болуы;
 18. Қаржы және бухгалтерлік есеп саласында халықаралық біліктіліктің болғаны құптарлық: DipIFR/ACCA/CPA/CFA/CAP/CIPA.

Міндеттері:

 1. Департаменттің жұмысын ұйымдастыруды және жоспарлауды қамтамасыз ету;
 2. Департамент қызметкерлерінің қызметін үйлестіруді және лауазымдық міндеттерін орындау барысын бақылауды қамтамасыз ету;
 3. Қоғамда және ЕТҰ-да бюджеттеу жүйесін іске асыруды қамтамасыз ету;
 4. Қоғамда қазынашылық операциялардың қағидалары мен рәсімдерін іске асыруды қамтамасыз ету;
 5. Қоғамның сыртқы және ішкі қарыздары бойынша міндеттемелер мен ковенанттардың орындалуын бақылау;
 6. Рейтингтік агенттіктерден кредиттік рейтингті алу және растау жөніндегі іс-шараларды өткізу;
 7. Шығыстарды оңтайландыру, кірістілікті арттыру, оларды одан әрі іске асыру үшін нақты ұсыныстармен ұсыныстар әзірлеу;
 8. Оңтайлы қарызды қаржыландыруды тарту жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
 9. Өз құзыреті шегінде қаржы институттарымен, мемлекеттік және өзге де органдармен өзара іс-қимыл жасау және келіссөздер, хат алмасу;
 10. Қоғам мен ЕТҰ қызметіне кешенді қаржылық-экономикалық талдау жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
 11. Анықталған сәйкессіздіктерге талдау жүргізу және оларды жою бойынша түзету және ескерту шараларын ұсыну;
 12. Бюджеттік инвестициялық жобаларға қаржылық-экономикалық негіздемені әзірлеуге қатысу;
 13. Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар дайындау.

Шарттар:

 1. Жалақы мөлшері әңгімелесуде келісіледі;
 2. Жұмыс кестесі: 09-00 - 18:30 (түскі ас 13:00-14: 30).
Активтерді басқару департаментінің бас менеджері

Талаптар:

 1. Жоғары білім: экономика / құқықтану / мемлекеттік басқару саласында болғаны қолайлы;
 2. Мамандығы бойынша мемлекеттік қызметте, ұлттық даму институттарында, қаржы ұйымдарында, консалтингтік компанияларда кемінде 3 (үш) жыл жұмыс тәжірибесі.

Міндеттері:

 1. Меншік құқықтарын, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттарын әділет органдарында тіркеу;
 2. Қоғам балансында есептелген активтерді тиісінше пайдалану мониторингі;
 3. Мүлікті Қоғамның балансына қабылдау, балансынан алу жөніндегі құжаттарды, сондай-ақ жер учаскелерін жалдау құқығын жалдау/ сатып алу сату тиісті шарттарын ресімдеу;
 4. Қызметтерді/жұмыстарды сатып алу шарттары бойынша жеткізушілермен өзара әрекеттесу (бағалау, топотүсірім, жерге орналастыру жұмыстары, НАО және т.б.), орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес жұмыстарды қабылдау/ ақы төлеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу;
 5. Мемлекеттік мүлік порталы арқылы Қоғамның жылжымайтын мүлкін (ғимараттарын, үй-жайларын, құрылыстарын), жер учаскелерін өткізу жөніндегі іс-шараларды жүргізу;
 6. Қоғам активтеріне түгендеу жүргізу, коммуналдық меншікке беруге жататын активтерді анықтау;
 7. Хат-хабарларды жүргізу (хаттарды, қызметтік жазбаларды жіберу, Мемлекеттік органдардың сұрауларына жауап беру);
 8. Шешімі Қоғам деңгейінде қабылданатын ағымдағы операциялық қызмет мәселелері бойынша жетекшілік ететін еншілес ұйымдарға (бұдан әрі – ЕҰ) жәрдемдесу;
 9. Қоғамның және оның ЕҰ активтерінің, сондай-ақ портфельдік компаниялардың тізілімін қалыптастыру және жүргізу;
 10. Қоғам басшылығына жедел ақпарат беру мақсатында Қоғамның ЕҰ жұмысы бойынша, оның ішінде өңірлік, салалық және өзге де бөліністердегі қызмет бойынша ақпараттық анықтамалар мен талдамалық жазбалар дайындау;
 11. Қоғамға қарауға түсетін жетекшілік ететін ЕҰ-ның ағымдағы операциялық қызметі мәселелері бойынша ЕҰ құжаттамасын сапалы дайындауды қамтамасыз ету.

Шарттар:

 1. Жалақы мөлшері әңгімелесуде келісіледі;
 2. Жұмыс кестесі: 09-00 - 18:30 (түскі ас 13:00-14: 30).
Стратегия және корпоративтік даму департаментінің бас менеджері

Талаптар:

 1. Жоғары білім: экономика / құқықтану / халықаралық қатынастар / мемлекеттік басқару саласында болғаны қолайлы;
 2. Мамандығы бойынша жұмыс өтілі 5 (бес) жылдан кем болмау керек;
 3. Мемлекеттік қызметте,
  ұлттық даму институттарында, қаржы ұйымдарында, ғылыми-зерттеу институттарында, консалтингтік компанияларда алдыңғы жұмыс тәжірибесіне артықшылық беріледі;
 4. Жобалық басқарудың үздік тәжірибелері мен халықаралық тәжірибесін түсіну және практикалық қолдану дағдылары;
 5. Бизнес-процестерді әзірлеу және сипаттау бойынша әдіснаманы дайындау;
 6. Аналитикалық ойлау және ақпаратты жүйелеу икемділігі;
 7. Қысқа мерзімде үлкен көлемдегі ақпаратты өңдей білу;
 8. Ақпаратты жүйелеу және құрылымдау дағдылары.

Міндеттері:

 1. Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуге, өзектендіруге, үйлестіруге және іске асыру мониторингіне қатысу;
 2. Қоғамның даму стратегиясының кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларға сәйкестігін мониторингтеу;
 3. Қоғамды дамыту стратегиясын іске асыру және қоғам қызметінің стратегиялық түйінді көрсеткіштерін (бұдан әрі – ТК) орындау бойынша есептерді мониторингілеу және дайындау;
 4. Жаңа және қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарды (бұдан әрі – ІНҚ) әзірлеуге және өзектілендіруге қатысу;
 5. Департаменттің құзыретіне кіретін ІНҚ әзірлеу;
 6. Департаментке жүктелген мақсаттар мен міндеттерді уақтылы орындауды жүзеге асыру;
 7. ІНҚ-ды міндетті тексеру жүргізуді бақылауды жүзеге асыру, ІНҚ тіркеу журналын жүргізу;
 8. Қоғамның жылдық есептерін дайындауға қатысу;
 9. Қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелері ұсынған ақпарат негізінде Жалғыз акционер, директорлар кеңесі, Басқарма үшін есептерді қалыптастыруға және ұсынуға қатысу;
 10. Құрылымдық бөлімшелердің өтінімдері бойынша бизнес-процестерді өзектендіру бойынша ішкі процестер мен рәсімдерді ұйымдастыру.

Шарттар:

 1. Жалақы мөлшері әңгімелесуде келісіледі;
 2. Жұмыс кестесі: 09-00 - 18:30 (түскі ас 13:00-14: 30).
Жобалармен жұмыс департаментінің бас менеджері

Талаптар:

 1. Білімі - жоғары экономикалық / қаржылық (CFA, ACCA сертификаттарының, жобаларды басқару саласындағы халықаралық сертификаттардың болуы қолайлы);
 2. Банктердегі, халықаралық ұйымдардағы, инвестициялық компаниялардағы, қаржы институттарындағы жұмыс тәжірибесі: инвестициялар/ қаржы / ірі жобаларды іске асыру (халықаралық мәмілелер) / ірі бизнесті кредиттеу және жобалық қаржыландыру / инвестициялық жобаларды кредиттік талдау, кемінде 3 жыл;
 3. Түрлі банктік кредиттік өнімдерді қолданудағы, кредиттік мәмілелерді, оның ішінде халықаралық мәмілелерді құрылымдаудағы практикалық тәжірибесі болу;
 4. Инвестициялық жобалардың тиімділігі мен тәуекелдерін бағалау, салалық талдау саласындағы білімнің сараптамалық деңгейі;
 5. Қаржылық модельдеу, қаржылық модельдерді сараптау құралдарын меңгеру;
 6. Жергілікті және халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарын біле отырып, қаржылық-экономикалық талдау дағдыларының озық деңгейі;
 7. Қаржылық құжаттамамен жұмыс істеудің сенімді дағдылары;
 8. Көптеген деректер көздерімен және ақпарат көлемімен жұмыс істеу дағдылары;
 9. Өз ойларын сауатты және сенімді түрде жеткізе білу және қорытындыларды тұжырымдай білу, презентация дағдылары;
 10. Орыс тілін, сондай-ақ ағылшын тілін intermediate және одан жоғары деңгейде меңгеру.

Міндеттері:

 1. Инвестициялық жобаларды кешенді талдау және олардың тәуекелдерін анықтау (жобалық, маркетингтік, технологиялық, қаржылық, салалық және т.б.);
 2. Қарыз алушылардың және жобаларға басқа да қатысушылардың қаржылық жағдайын талдау;
 3. Қаржылық модельдерді талдау;
 4. Жобалардың тәуекелдерін азайту және басқару, жобаларды қаржыландыру шарттарын құрылымдау және оңтайландыру бойынша ұсынымдар дайындау;
 5. Кредиттік досье дайындау, кредиттер беруді сүйемелдеу, кредиттің нысаналы пайдаланылуын бақылау, алқалы органда жобаларды қорғау;
 6. Қаржылық және жобалық келісімдерді келісуге қатысу;
 7. Жобаларды іске асыру барысында оларды сүйемелдеу, ықтимал тәуекелдерді алдын ала анықтау және оларды азайту құралдарын әзірлеу, несиелердің құнсыздану белгілерін және провизиялар деңгейінің барабарлығын тұрақты бақылау;
 8. Жобалар бойынша консультанттармен жұмыс жасау (кандидатураны және техникалық тапсырмаларды келісуге қатысу, есептерді талдау).

Шарттар:

 1. Жалақы мөлшері әңгімелесуде келісіледі;
 2. Жұмыс кестесі: 09-00 - 18:30 (түскі ас 13:00-14: 30).

Егер сіз біздің корпорацияда жұмыс істеуге қызығушылық танытсаңыз, бізге дайын түйіндемені hr@spkalmaty.kz мекен-жайға жібере аласыз.

crossmenu