Бос жұмыс орындары

Қаржы Департаментінің бас менеджері

Талаптар:

 1. Білімі : бухгалтерлік есеп/қаржы/экономика мамандығы бойынша жоғары;
 2. Тәжірибесі мен жұмыс өтілі: ірі қаржы холдингтерінде, банктерде және әл-ауқат қорларында немесе халықаралық бухгалтерлік және басқарушылық есеп, аудит, шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау компанияларында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.

Міндеттері:

 1. Қаржылық болжамдарды дайындау;
 2. Шығындарды басқарудың маңызды әрекеттерін анықтау;
 3. Қоғамның қазынашылық операцияларының ережелері мен рәсімдерін әзірлеу/өзектендіру;
 4. Қоғамның қаржылық салымдарының тиімділігін талдау және бағалау;
 5. Қоғамның уақытша бос ақшалай қаражатын қаржы институттарына орналастыру арқылы Қоғамның кірістілігін арттыру бойынша инвестициялық ұсыныстар дайындау;
 6. Almaty Business-2025 кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік бағдарламасы шеңберінде Қоғамның корпоративтік кепілдігін беру процесін бақылау және қадағалау;
 7. Қоғамның сыртқы және ішкі қарыздары бойынша міндеттемелердің орындалуын бақылау.

Негізгі дағдылар:

 1. Деректерді талдау;
 2. Қаржылық көрсеткіштерді талдау;
 3. Инвестициялық жобаларды талдау;
 4. Жоспар-нақты бюджетті талдау.

Шарттар:

 1. Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3-6 жыл;
 2. Толық жұмыс күні, толық күн.
Жоба департаментінің бас менеджері

АҚ СПК Алматы

Алматы қаласы, Байзақова көшесі, 303

Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3-6 жыл

Толық күн, толық уақыт

Міндеттері:

 • Жобаларды басқару әдістемесін әзірлеуді, жаңартуды және енгізуді қамтамасыз ету;
 • Инвестициялық жобаларды кешенді талдау және олардың тәуекелдерін анықтау (жобалық маркетинг, техникалық, қаржылық, салалық және т.б.);
 • Қарыз алушылардың және жобаның басқа қатысушыларының қаржылық жағдайын талдау;
 • Қаржылық модельдерді талдау;
 • Несие құжаттарын дайындау, несие беруді қолдау, несиенің мақсатты пайдаланылуын бақылау, Қоғамның алқалы органында жобаларды қорғау.

Білім мен дағды:

 • Кәсіби – кеңес беру қызметтерін көрсету тәжірибесі, қаржылық үлгілерді, бизнес-жоспарларды және техникалық-экономикалық негіздемелерді әзірлеу және бағалау тәжірибесі;
 • Жобаларды басқару құралдары мен әдістерін, жобалық құжаттарды ресімдеу тәртібін, маркетинг және корпоративтік менеджмент негіздерін білу;
 • Күшті аналитикалық дағдылар, үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істей білу, тәуелсіздік, ақпаратты ұсынудың анықтығы, көп тапсырманы орындау қабілеті;
 • Дербес компьютерді пайдалану дағдылары – Word, Excel, Power Point, Power BI;
 • Тілдерді білу – қазақ, орыс, ағылшын.

Талаптар:

 • Білімі – қаржы/экономика/құқық/менеджмент мамандықтары бойынша жоғары (арнайы оқу және сертификаттау қабылданады);
 • Жұмыс тәжірибесі – кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 (үш) жыл.

Негізгі дағдылар:

 • MS PowerPoint
 • Аналитикалық ойлау
 • Power BI
 • Бизнес-жоспарлау
 • Іскерлік әңгіме
 • Жобаны басқару
 • Келіссөз жүргізу дағдылары
 • Презентация дағдылары
 • Жобалық іс-шаралар
 • Тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары

Шарттар:

 • Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес тіркелу;
 • Тұрақты, лауазымдық жалақы;
 • 5/2 кесте, 09.00-18.00;
 • Ыңғайлы заманауи кеңседе жұмыс істеу.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы

Талап етілетін жұмыс тәжірибесі: 6 жылдан астам

Жұмыс күні, толық күн

Міндеттері:

 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметіне басшылық етуді жүзеге асыру;
 2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жұмысын ұйымдастыру, сондай-ақ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс  қызметі бойынша жүктелген міндеттер мен функцияларды Қоғамның ішкі құжаттарына және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс  қызметі туралы ережеге сәйкес  орындау;
 3. Қоғамда сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша адамдардың (жеке және заңды тұлғалардың) өтініштерін қарау және жедел желіні әкімшілендіру, оның ішінде жеке және заңды тұлғалардан Қоғамда сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша қоңыраулар қабылдап, мәселелерді зерделеу және тиісті шаралар қабылдау;
 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттегіш талаптар мен үздік халықаралық тәжірибелердің сақталуын қамтамасыз ету;
 5. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі-Заң), сондай-ақ корпоративтік Әдеп кодексіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қағидаттарын сақтауын бақылау;
 6. Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ішкі құжаттарды әзірлеу;
 7. сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс саласындағы стандарттар мен саясатты әзірлеу және өзектендіру;
 8. Қоғам қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мәселелері бойынша түсіндіру іс-шараларын жүргізу;
 9. мүдделер қақтығысын анықтау, оны мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдау;
 10. Қоғам қызметкерлерінің заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауына мониторинг жүргізу;
 11. Қоғамдағы корпоративтік этикалық құндылықтарды дамыту;
 12. сыбайлас жемқорлық фактілері туралы өтініштер (шағымдар) негізінде қызметтік тексерулер жүргізу және/немесе оларға қатысу;
 13. Қоғам қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту жөніндегі жұмысты үйлестіру;
 14. сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы, сыбайлас жемқорлыққа байланысты істер бойынша сот практикасындағы өзгерістерге мониторинг және талдау;
 15. сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін тұрақты түрде анықтау, бағалау және қайта бағалау;
 16. заңға сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар жүйесін тиімді іске асыру;
 17. қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің ақпараттық ашықтығын жүзеге асыру;
 18. лауазым бағыты бойынша комплаенс тәуекелдерін басқару және бағалау;
 19. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру бойынша Қоғам Басқармасының қарауына ұсыныстар енгізу;
 20. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қоғамның мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету, Қоғам қызметкерлерінің құпиялылық пен құпиялылық режимін сақтауын бақылау, Қоғам өз қызметінде пайдаланатын коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараттың жария болып кетуін болдырмау;
 21. Қоғамның қаржылық-экономикалық тұрақтылығына нұқсан келтіруге бағытталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау бойынша ақпаратты алдын алуды және оны Қоғам басқармасының назарына жеткізуді қамтамасыз ету;
 22. Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша практикалық көмек көрсету;
 23. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қоғам мүддесінде құқық қорғау, қадағалау және фискалдық органдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
 24. Ықтимал бұзушылықтардың алдын алу және жолын кесу мақсатында қоғамның сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалау туралы есеп және тәуекелдерді азайту, жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын дайындау;
 25. Қоғам қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын бақылауды жүзеге асыру, бұзушылық фактілерін анықтау, Қоғам басқармасына хабарлау және тиісті шараларды қолдануға бастамашылық жасау;
 26. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қамтамасыз ету бойынша бұйрықтардың, өкімдердің, регламенттердің, нұсқаулықтардың және басқа да ішкі құжаттардың жобаларын және қоғамның нормативтік және өкімдік сипаттағы ережелерін келісуге қатысу;
 27. Сыбайлас жемқорлықтың болжамды немесе нақты фактілері, корпоративтік Әдеп кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс мәселелері бойынша өзге де ішкі саясат пен рәсімдерді бұзу бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенске жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз ету;
 28. "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 8 маусымдағы №47-VII Заңының және Қаржы министрінің 2021 жылғы 30 қарашадағы №1253 бұйрығымен бекітілген Ұлттық әл-ауқат қоры мен Ұлттық әл-ауқат қорының ұйымдарын қоспағанда, квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуын жүзеге асыру қағидаларының Қоғамда сақталуын бақылау;
 29. Қоғамдағы сатып алуды бақылау жөніндегі орталықтандырылған қызметтің функцияларын жүзеге асыру;
 30. Қызметтің жұмыс жоспарларын әзірлеу және іске асыру, жоспарлардың орындалу мерзімдерін бақылау;
 31. жұмыстарды ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес орындау;
 32. анықталған сәйкессіздіктерге талдау жүргізу және оларды жою бойынша түзету және алдын алу шараларын ұсыну

Талаптар:

 1. Білімі: құқықтану немесе экономика/қаржы саласындағы жоғары білім;
 2. Жұмыс өтілі:
  - кәсіптік салада немесе экономика және қаржы салаларында кемінде 3 жыл;
  -ұйымның тиісті бейіні бойынша Экономикалық қызмет түрі бойынша (Мемлекеттік басқару органдарында немесе қаржы холдингтерінде) кемінде 3 жыл;
  - орындаушылар тобының басшылығы бойынша-кемінде 3 жыл.
 3. Білуі керек:

- Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін.

- Алаяқтыққа қарсы күрес және кірістерді заңдастыруға ("ақшаны жылыстатуға"), терроризмнен қаржыландыруға, халықаралық санкцияларға қарсы іс-қимыл мәселелерін қоса алғанда, комплаенстегі халықаралық тәжірибесінің болуы.

- Қызметтік тексерулер мен тергеулер жүргізу рәсімдерін.

- Ақпараттық технологиялар жүйелерін меңгеру дағдыларына және аналитикалық дағдыларының болуы (ақпаратты іздеу, өңдеу, мониторинг және талдау).

Шарттар:

Жұмыс кестесі: 5/2

Жұмыс уақыты: 09.00-ден 18.00-ге дейін

Түскі ас: 13.00-ден 14.00-ге дейін

Егер сіз біздің корпорацияда жұмыс істеуге қызығушылық танытсаңыз, бізге дайын түйіндемені hr@spkalmaty.kz мекен-жайға жібере аласыз.

crossmenu