Омбудсмен

Омбудсмен-Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын, оның рөлі қоғамның өзіне жүгінген қызметкерлеріне, еңбек дауларына, жанжалға қатысушыларға консультация беру және оларға Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды (оның ішінде қажет болған жағдайда құпиялылықты сақтауды) ескере отырып, өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешімді әзірлеуге жәрдемдесу, проблемалық әлеуметтік мәселелерді шешуге жәрдемдесу болып табылатын тұлға- Еңбек мәселелері, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің іскерлік этика қағидаттарын сақтауында.

"Алматы "ӘКК" АҚ кез келген қызметкері мен лауазымды адамының еңбек заңнамасын бұзу фактілері, "Алматы "ӘКК" АҚ Іскерлік әдеп кодексінің ішкі рәсімдері мен ережелері, сондай-ақ корпоративтік жанжал мен мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін фактілер мен жағдайлар бойынша "Алматы" ӘКК " АҚ омбудсменіне телефон арқылы хабарласуыңызды сұраймыз 225-18-91(ішкі.522), сондай-ақ электрондық мекенжайға: d.bekishev@spkalmaty.kz

crossmenu