Social Mother Center “Bakytty Otbasy” (Zhandosov Street, 144/1)